Waarde van participatie of gewoonweg meedoen - Keer het omKeer het om ?>
f l s
_

Waarde van participatie of gewoonweg meedoen

 

Er is veel spraakverwarring over het begrip participatie, wat is het? Welke vormen heb je en wat zijn de verschillen? Om het overzichtelijk te houden heb ik het liever over meedoen. Onder meedoen versta ik de maatschappelijke participatie aan formele organisaties zoals vrijwilligers-werk bij een zorginstelling of het lidmaatschap bij een vereniging. Ook sociale participatie zoals het contact met vrienden, buren en familie vallen in mijn benadering onder meedoen.

 Meedoen’ doorbreekt armoede en sociaal isolement. Het ontmoeten van mensen en gezamenlijk de schouders ergens onder zetten om zo bijvoorbeeld iets voor een ander te betekenen, zorgt voor een toename van zelfvertrouwen en eigen kracht. Het inzicht en de ervaring dat wanneer je ergens energie in stopt het best wel eens een succes kan worden, heeft een positieve invloed op mensen.  Geen bevestiging door afwijzing of mislukking maar een succes! Deze successen werken stimulerend voor het individu maar ook voor zijn sociale netwerk. Dubbele winst dus. Naast belang van persoonlijke groei als effect van meedoen zijn er meer gebieden waar meedoen effect op heeft:

Gezondheid – De deelname aan maatschappelijke activiteiten kan volgens verschillende onderzoeken (Ruijsbroek & Droomers, 2008; De Boer, 2009; Morrow-Howell, 2010) een positief effect hebben op de gezondheid. Er worden in verschillende gemeenten pilots gestart waarbij de gemeente en zorgverzekeraars in preventie samen op werken. In Den Haag hebben de gemeente en de zorgverzekeraars de handen ineen geslagen om het gezondheidsprogramma “Beweeg mee” te realiseren. Dit met als doel overgewicht tegen te gaan en een gezonde levensstijl te bevorderen. Ook zijn er verbanden gevonden tussen werkloosheid en toename in mortaliteit en een achteruitgang in fysieke en mentale gezondheid (Scottish Government, 2012).

Leefbaarheid – Op maatschappelijk niveau kan participatie (RMO, 2008) leiden tot meer sociale cohesie en een grotere collectieve welvaart. Door een toename van sociale contacten wordt de sociale samenhang gestimuleerd (Putnam, 2000). Een toename van de sociale samenhang leidt tot een verbeterde leefbaarheid. Met name de sociaal stabiliserende invloed van participatie wordt onderstreept (K. Leidelmeijer 2012).

(Vrijwilligers-) Werk en inkomen – De toename in zelfvertrouwen in combinatie met de actieve deelname verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt. Bewoners doen arbeidsritme op en ontwikkelen werknemerscompetenties. Daarnaast zijn mensen vaak niet op de hoogte van regelingen waar ze recht op hebben. Een goed voorbeeld hiervan is het jarenlange niet-gebruik van verschillende meedoen-regelingen die binnen het armoede/minimabeleid vallen.

Lees verder: Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Share

Reply