Voorwaarden en de rol van de professional - Keer het omKeer het om ?>
f l s
_

Voorwaarden en de rol van de professional

 

Het stimuleren en faciliteren van participatie van kwetsbare groepen vraagt om constant balanceren tussen verleiden, aanpakken, terugleggen, uitdagen en relativeren. In de afgelopen jaren is door verschillende projecten/aanpakken aangetoond dat de volgende zaken essentieel zijn voor het in beweging brengen van mensen:

  • benadering en omgeving worden als veilig, vertrouwd, respectvol en stimulerend ervaren;
  • er wordt perspectief geboden en gedacht/gewerkt in kansen en mogelijkheden;
  • successen worden uitvergroot en gevierd;
  • deelname is vrij, geen druk en/of verborgen agenda;
  • zichtbare resultaten voor individu maar ook de omgeving.

Het toekomstperspectief is voor iedereen verschillend en wordt bepaald door drijfveren. Iedereen heeft drijfveren die rusten op een sterke intrinsieke motivatie. Het is zaak hier als professional op aan te sluiten.

De slagingskans is afhankelijk van de volgende factoren:

  • verwachtingen en motivatie;
  • gehanteerde methodiek;
  • relatie tussen bewoner en professional;
  • de sociale omgeving.

Vooral de sociale omgeving heeft grote invloed op de slagingskans van de veranderingsslag. Wanneer het individu zijn gedrag verandert op weg naar een nieuw perspectief kan er afstand ontstaan tot zijn sociale omgeving zoals familie en vrienden. Volgens Tajfel (1978) is de sociale omgeving voor veel mensen bepalend voor hun sociale identiteit. Een verandering van koers en zelf het heft in handen nemen, kan dus grote gevolgen hebben voor het individu. Het is zaak voor de professional om dit proces zorgvuldig te begeleiden. Dit kan door bij te dragen aan het doorbreken van de veelal destructieve context en deze te vervangen of uit te breiden met een meer constructieve, opbouwende en stimulerende omgeving.

Lees verder: Wie weet het beter? De waarde van ervaringsdeskundigheid

Share

Reply