Succesfactoren vraaggestuurde participatie - Keer het omKeer het om ?>
f l s
_

Succesfactoren vraaggestuurde participatie

 

Uit verschillende projecten komen de volgende succesfactoren telkens, in meer of mindere mate, terug:

 • positieve insteek (wanneer gepast, met humor) gericht op de kracht en het talent van mensen;
 • faciliterende rol voor de overheid;
 • brede verantwoordelijkheid van alle partijen in de wijk/stad;
 • ondernemende aanpak;
 • benutten ervaringsdeskundigheid deelnemers;
 • het talent en de vraag van deelnemers staan centraal;
 • de aanpak is van en voor burgers. De professional stimuleert, faciliteert en creëert groei mogelijkheden;
 • empowerment middels concrete projecten en activiteiten;
 • activiteiten met maatschappelijk nut;
 • faciliterende en stimulerende omgeving;
 • bieden van een nieuw sociaal en stimulerend netwerk;
 • laagdrempelige aanpak en lichte organisatie.

Veel van bovenstaande factoren passen niet in het huidige systeem. In de huidige ontwikkelingen kan er wel ruimte ontstaan om een landingsbaan te creëren waardoor er ruimte ontstaat om aanpakken te integreren in de bestaande werkwijze in wijken. Dit gaat niet vanzelf, maar er zijn zeker goede voorbeelden die laten zien dat het werkt. Een consistente lijn van de bewoners naar het bestuur is hierin een absolute vereiste (bottom-up). Hierin spelen de professionals een belangrijke rol.

Lees verder: Voorwaarden en de rol van de professional 

Share

Reply