Sociaal domein in beweging - Keer het omKeer het om ?>
f l s
_

Sociaal domein in beweging

 

Het sociale domein is meer dan ooit in beweging. Dit als gevolg van bezuinigingen, de decentralisaties en de nieuwe wijze van kijken naar de relatie overheid en burger. Dit alles vraagt om een omslag ‘van verzorgingsstaat naar actieve samenleving’.


>Koerswijziging

Voor de spelers binnen het sociale domein hebben deze ontwikkelingen grote consequenties. Zij staan voor de uitdaging een antwoord te geven op de gewijzigde context, zodat ook in de toekomst een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan een sterke en actieve samenleving. Dit is een complexe uitdaging die iedere organisatie op een eigen wijze aangaat.  Het nieuwe werken krijgt steeds meer vorm en inhoud en leidt binnen veel gemeenten tot de volgende koerswijzigingen:

  • meer preventief en minder ‘curatief’;
  • van formele naar meer informele zorg;
  • van doelgroep naar individuele burgers of gebied/wijk;
  • van specialist naar generalist;
  • van sectoraal naar integraal;
  • van aanbodgericht naar vraag-, oplossing- en resultaatgericht.
>Meedoen laat mensen groeien

Persoonlijke groei en meedoen is van net zo groot belang als het oplossen van problemen. Zeker wanneer mensen door de problemen dusdanig ondergesneeuwd zijn dat ze het overzicht kwijt zijn. Daarnaast heeft de situatie ook een negatief effect op (zelf)vertrouwen en perspectief. Een gebrek aan (zelf)vertrouwen staat participatie in de weg, men heeft geen vertrouwen meer in eigen kunnen en in de omgeving.

Maar hoe werk je aan zelfvertrouwen?

Door te ervaren dat wanneer je ergens energie in stopt het een succes kan worden, neemt het zelfvertrouwen toe. Een vraaggestuurde werkwijze heeft het meeste effect.

Vraaggestuurd werken begint bij de vragen: Wat wil je? Wat kan je? en waar word je blij van? Dit kan in het begin om kleine dingen gaan zoals het eens per week ontvangen van mensen met een kop koffie. Wanneer hier positief op gereageerd wordt geeft dit energie en neemt het (zelf)vertrouwen toe. De een ziet het als een mooie opstap naar meer terwijl het voor een ander het hoogst haalbare is. De opstap naar meer kan het starten van een eigen project zijn, als onderdeel van de vraaggestuurde participatie aanpak, vrijwilligerswerk elders of uiteindelijk misschien wel een baan. Een bijkomend voordeel is de toename van energie, zelf-vertrouwen en netwerk die direct ingezet kan worden wanneer er sprake is van problematiek. Hierdoor is de bewoner in staat om de teugels eerder en sterker ter hand te nemen.

 

Klik hier voor mijn visie op vraaggestuurde participatie.

Share