Loopbaan - Keer het omKeer het om ?>
f l s
_

Loopbaan

Een weergave van mijn ervaring in het sociale domein, klik voor meer informatie:


>Vrijwilligerswerk, jongerenactiviteiten
Als tiener raakte ik betrokken bij een initiatief voor een skatebaan. De hele organisatie bestond uit jongeren, ondersteund door betrokken ouders. We zouden dit nu een burgerinitiatief noemen. Tijdens deze periode was er ook een activiteiten-aanbod vanuit de lokale welzijnsinstelling dat echter niet aansloot bij waar veel jongeren zin in hadden. Een aantal jongeren vond het tijd voor verandering, namelijk zelforganisatie. Als reactie werden er door het welzijnswerk inspraakbijeenkomsten georganiseerd waar al snel bleek dat de gewenste zelforganisatie een paar bruggen te ver was voor het bestaande welzijnswerk. Er zat dus niets anders op dan zelf jongerenactiviteiten te gaan organiseren en Stichting Jongeren Activiteiten Diepenveen (SJD) op te richten. Na een periode van tijdelijke financiering zijn we het gesprek aangegaan met de gemeente en dat resulteerde in het overhevelen van de gemeentelijke bijdrage voor activiteiten van het welzijnswerk naar de SJD. De SJD werkt nog steeds op basis van ‘Heb je een idee? Kom ermee!’. Jongeren geven aan waar ze behoefte aan hebben en vervolgens organiseren ze deze activiteit zelf met ondersteuning van vrijwilligers. www.sjdiepenveen.nl
>Loopbaancoach en trainer
Tijdens mijn stage bij Ekde werk & mobiliteit, in het eerste jaar van mijn Hbo-opleiding Personeel en Arbeid, bleek al snel dat het bedrijf goed bij mij paste. Toen ze me een dienstverband aanboden heb ik het roer omgegooid. Ik besloot om parttime te gaan werken en daarnaast de opleiding in deeltijd te gaan volgen. Ik begon met het opzetten van loopbaancentra waar kandidaten werkten aan arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatie. Het bedrijf kende geen standaardaanpak dus ik kon, door iedere kandidaat individueel maatwerk te bieden, mijn eigen stijl ontwikkelen. Tijdens de vijf jaar als loopbaancoach bij  Ekde heb ik verschillende trajecten uitgevoerd, waaronder: WIA, WWB, WW, Outplacement, WSW en ex-gedetineerden. Daarnaast heb ik trainingen ontwikkeld en gegeven over netwerken, motivatie, presentatie en sollicitatie. In deze periode werkte ik ook als inval-coach op de Bop-Academie, een school waar drop-outs vrijwillig 12 uur per dag aanwezig waren en een opleiding volgden op hun eigen niveau, sportten, kookten, werkten en hun eigen wasjes draaiden.
>Ontwikkeling en coördinatie vraaggestuurde participatieproject Rechtop!
In 2005 kwam de gemeente Deventer met een probleem bij Werkarchitecten: structureel niet-gebruik van meedoen-regelingen in het kader van het minimabeleid. Daarnaast zag de gemeente dat sociale armoede vaak hand in hand ging met financiële armoede en minstens net zo schrijnend was. We hebben niet zelf bedacht was er moest gebeuren, een groep van acht ambassadeurs uit de WWB heeft de contouren voor de aanpak geschetst. De centrale vraag was: ‘Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer mensen mee gaan doen in Deventer?’. Het antwoord was duidelijk: start een project dat mensen helpt bij het wegnemen van obstakels die meedoen in de weg staan. Niet op een belerende manier maar vraaggericht, feestelijk en gericht op kansen. De ambassadeurs hebben de contouren gepresenteerd aan de wethouder, die zorgde voor een budget om het neer te gaan zetten. Een van de uitkomsten van het onderzoek van de ambassadeurs werd direct opgepakt: ‘Laten zien wat er allemaal mogelijk is als je de krachten in de stad verbindt’. Al snel was het idee van de droomcampagne geboren.

Omdat we de dromen met verenigde krachten hebben gerealiseerd kostte de uitvoering slechts een paar kopjes koffie.

In de daaropvolgende jaren gaven de vrijwilligers vorm aan de organisatie en zetten, met ondersteuning van een klein team aan professionals, zelf projecten op. In de periode dat ik als projectcoördinator betrokken was bij Rechtop! heeft het project de volgende resultaten behaald:

  • Toename van het aantal vrijwilligers van 8 naar meer dan 200;
  • (ondersteuning bij) opzetten van 30 deelprojecten;
  • Toename van het gebruik van de financiële regeling met meer dan 300%;
  • Ruim 5.000 inwoners zijn betrokken geweest bij activiteiten van het project;
  • Opbouw van een bedrijvennetwerk van 50 bedrijven die bijdragen aan het project;

Het mooiste was dat mensen weer het heft in handen durfden te nemen. Voor de een was dit wekelijks een kopje koffie komen drinken en voor de ander weer aan het werk gaan.

>Projectontwikkeling en advies
Het succes van het project Rechtop! bleef niet onopgemerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ving op dat er in Deventer iets bijzonders gebeurde. Een bezoek overtuigde het ministerie ervan dat meer gemeenten iets konden hebben aan de unieke aanpak van Rechtop!. Er werden acht gemeente geworven die behoefte hadden aan ondersteuning in het tegengaan van niet-gebruik en sociale armoede. Zo heb ik een half jaar, parttime, gewerkt aan een hernieuwd armoedebeleid voor de gemeente Lochem.
>Werk en reis Azië
Na vijf jaar werken en studeren was het tijd voor een break. Ik heb vier maanden gewerkt op een eiland in Maleisië en ben daarna gaan rondreizen door zuidoost Azië. Probeer daar maar eens je werkervaring uit te leggen. Werkt niet, relativeert wel. Eenmaal terug in Nederland heb ik zes maanden gewerkt als jobcoach voor Wajongers voordat ik mijn bureau ben gestart.
>Bureau Tim Trooster, Keer het om
In 2011 ben ik gestart met Bureau Tim Trooster, Keer het om. Het bureau richt zich op het gehele sociale domein met speciale aandacht voor mensen met een grote afstand tot meedoen in de samenleving.
 De afgelopen jaren heb ik me op drie pijlers gericht:

  • Vraaggestuurd werken, ondersteuning (praktisch tot strategisch niveau) van welzijnsinstellingen, woningbouwcoöperaties en gemeenten;
  • Aanpak projectencarrousel, publicatie ‘De rem op de Projectencarrousel’ Ministerie BZK, mei 2012, en het uitvoeren van QuickScans in opdracht van een fonds en gemeenten;
  • Betrokkenheid bij het project Rechtop! (tot mei 2013), o.a. verduurzamingsstrategie voor (toekomstige) financiering;
  • Vanaf begin 2013 werk ik aan De Tijdmachine. Wat startte met een idee is inmiddels uitgegroeid tot een projectorganisatie.

 

 

 

Share