De Tijdmachine - Keer het omKeer het om ?>
f l s
_

De Tijdmachine

 

De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat iedereen gedurende zijn leven verschillende interesses heeft. Van voetbal tot twisten en van sleutelen aan motoren tot sterrenkijken. Van verschillende zorgpartijen kregen wij signalen dat het activiteitenaanbod vaak niet zo gevarieerd is als de interesses van de bewoners en dat het lastig is om daadwerkelijke vragen omhoog te halen.

De bewoners en omwonenden zijn dusdanig gewend aan het huidige aanbod dat zij, wanneer hen gevraagd wordt naar interesses, veelal onderdelen van het bestaande activiteitenprogramma noemen. Dit terwijl er ook andere vragen en behoeften spelen. Om deze naar de oppervlakte te halen is het idee van De Tijdmachine ontstaan.

‘De Tijdmachine’ is een mobiele kamer, ingericht door jongeren en vrijwilligers in de stijl van de jaren 60. In deze kamer stappen ouderen terug in deze tijd. Gevoelens, interesses, ervaringen uit die tijd worden teruggehaald. Aan het eind van het bezoek aan de Tijdmachine is er aandacht voor de volgende drie vragen:

1. Hoe zag uw leven er in de jaren 60 uit?

2. Wat vond u leuk om te doen?

3. Wat zou u daarvan nu willen en kunnen doen?

Deze interviews worden afgenomen door vrijwilligers welke hiervoor een workshop hebben gevolgd.

De uitkomsten worden per instelling gebundeld zodat het activiteitenprogramma hier op aangepast kan worden. Wanneer er wensen zijn die niet uit te voeren zijn binnen het activiteitenprogramma van de zorginstelling wordt de verbinding gelegd met de vrijwilligersvacaturebank, maatjesprojecten of lokale netwerken.

 

 

 

Nieuwe verbindingen, spring maar achterop!

Een voorbeeld is de wens van een vrouw van 83 jaar: “In de jaren 60 heb ik een motortocht door Amerika gemaakt. Het lijkt me zo prachtig mooi om nog eens motor te rijden”. Deze wens kan natuurlijk niet worden ingepast in het activiteiten-programma. Er is dan ook  een oproep uitgegaan naar de vrijwilligerscentrale, in de media en  de maatjesprojecten. Dit heeft als resultaat gehad dat deze mevrouw een vast maatje heeft gekregen, die haar eens in de zes weken een middag meeneemt op de motor.

 

 

Gaat u mee op reis?

De werkwijze van De Tijdmachine is ondergebracht bij Stichting De Tijdmachine. Bureau Tim Trooster voert de projectcoördinatie uit in opdracht van de stichting. Kijk voor meer informatie op www.stichtingdetijdmachine.nl.

Share

Reply